PÁL SZINTÉZIS

 

 

 

undefined

 

 

 

Pál szótériológiáját akartuk bemutatni, mint az ősegyház szó­tériológiáinak egyikét, mint annak legjelentőssebb, legkidolgozot­tabb, hatásában történelmileg legnagyobbnak mutatkozó termékét.

Ki nekem Jézus Krisztus? Erre a kérdésre válaszol, aki szótériológiát kínál fel. Pál is erre válaszolt. Nem úgy válaszolt, hogy traktátust irt az Egyház szótériológiai hitéről. A jeruzsále­mi ősegyház szótériológiai hitét nagyonis kezdetleges állapotban levőnek kellett gondolnia. Ezért aztán nem is azt akarta summáz­ni. A maga válaszát akarta megfogalmazni, amelyet természetesen egyetemes érvényűnek gondolt. Úgy gondolta, hogy válaszával meg  tudja fogalmazni, hogy mit jelent Jézus Krisztus az emberiség szá­mára. Az egyetemes érvényűség igénye természetesen nem akadályoz­hatta meg, hogy belőle fakadó, sajátosan páli választ adjon.