„Aki nem az evangélium szeretete szerint él, annak élete semmit sem ér”

(Scientia Sacra )

 

BREVIÁRIUM

Breviárium.pdf (1,1 MB)

 

 

 

Ajánlás

 

Ajánlom ezt a kis szöveggyűjteményt – ha úgy tetszik breviáriumot, „liturgikus kódexet” – mindenkinek, akiket megérintett Hamvas Béla szellemisége, s akiket még nem, de nyitottak valamire, keresnek valamit, nyugtalanok a világ sorsa felől.

            Hamvas gondolatisága áthatja kora, és korunk el-elhajló gon­dolatiságát, de nem akarja megváltoztatni, netán eltörölni, majd fö­lülírni azt egy másfajta „izmussal”, egy másfajta rendszerrel, mint tette azt az emberiség számos nagy gondolkodója. Talán közhely már, hogy Hamvassal lehet nem egyetérteni, de szó nélkül elmenni mellette képtelenség. Hamvasra reagálni kell: elismerően és egyet nem értően.

            A hamvasi szövegek megértése nem könnyű feladat, a parado­xonok realitásának megértése kihívás minden gondolkodás­mód számára, legyen az idealista, teista, ateista, materialista vagy bármi más. E nehézségen próbál átlendíteni e gondolatfüzér, mely­nek felfűzése nyilvánvalóan szubjektív. Kerülhettek volna rá más gondolatok is, és ki is maradhattak volna belőle olyanok, amik csupán a gyöngyfűzőt ihlették meg.

Kívánom, hogy legyen ez kis a füzetecske – melyet kizárólag Hamvas Béla támogatott - gondolat- és tudatébresztő sokak számára!

Valamint legyen tisztelgés a „támogató” születésének 112. évfordulója alkalmából!

 

Szeretettel: Faragó Ferenc

RÉSZLETEK...

***

„A világ keletkezése annak az erőfeszítésnek eredménye, hogy Isten az első természet erőit, amelyek lényét eszeveszett őrjöngésbe, és ezért az űrbe és a sötétségbe szórták szét, önmaga felé és önmaga ellen fordította, és ebből az erőfeszítésből csapott ki a világ első alakja és csírája, a fény.”

(Scientia Sacra)

***

„Ahol nincs hagyományos forma, sem vallás, sem művészet nem bonta­kozhat ki”

(Az öt géniusz)

***

„Minden élőlény saját képére teremtett világba zártan él. Az egyik világból a másikba átmenet lehetősége nincs.”

(Májá)

***

„Aki nem az evangélium szeretete szerint él, annak élete semmit sem ér”

(Scientia Sacra )

***

„Az ünnep csaknem teljesen eltűnt. Szánalmas erőfeszítéseket tesznek, hogy légkörét újra megteremtsék, de minden esetben csak a vásár sikerül, zsivaj és a mesterkélt cifra felfordulás, amelyet néha fellengző és álnok gyűlés-szónoklatok nyitnak meg és zárnak le.”

(Az öt géniusz)

***

 „A siker a legkisebb, a dicsőség s legnagyobb ellenállás irányába fekszik.”

(Unicornis, Beszélgetések)

***

„Hagyomány egy van, mint ahogy egy emberiség, egy szellem és egy Is­ten.”

(Scientia Sacra)

***

„Az egyén tudatos tevékenységének helyébe a tömeg tudattalan tevékeny­sége lépett. Az apostol kézzelfoghatóan tapasztalná, hogy a társadalom csak valami másnak a függvénye. A tömeg uralma azt jelenti, hogy az egyéni, világos, józan, tudatos tevékenység helyébe a tömeg zavaros, vak, homályos, tudattalan tevékenysége lép, és ezzel az egész emberi lét elho­mályosul és elsüllyed. Ez volt az, amire a forradalmárok nem gondoltak.”

(A láthatatlan történet, A Vízöntő)

***

„Gyümölcs? A fa beváltja azt, amit a virágával ígér. Megvalósult. Az utolsó cseppig. A gyümölcsóra számomra hierarchikus aktus. Tiszta esszenciákat szívok fel, és arra gondolok, hogy a materialistáknál jobban csak a spiritualistáktól irtózom. A borzalom test nélkül élni. Ha a test a gyümölcsöt tartja, a gyümölcs tartja a testet.”

(Silentium, Gyümölcsóra)

***

„A válságnak egyetlen oka van, s ez az, hogy az ember primer realitásnak tekinti azt a világot, amely nem az eredeti, hanem annak korrupt alakja.”

***

(Scientia Sacra)

***

„A szocializmus utáni korszakot az jellemzi, hogy mindazt a komiszságot, amit a történet eddig produkált, sűrített formában valósítja meg.”

(Ugyanis)

***

„Ha valaki szociálisan előre halad és gazdaságilag gyarapszik, a lelkiisme­retet nem szokta megnyugtatni.”

(Patmosz I., Direkt morál és rossz lelkiismeret)

***

„Véletlenül lehet igazságot találni, de senki sem lehet véletlenül igaz. Ez­úttal pedig éppen ez az, ami szóban forog. Az igazság sugárzásában igaz­nak lenni. Semmi egyéb nem fontos.

(Patmosz II.)

***